godlo
^Do góry
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.png
  • 6.jpg

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Partnerzy szkoły

Losowe zdjęcia z galerii

Statystyka

2560207
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od 1.09.2013 r.
1490
1494
10727
18990
56621
60499
2560207

Twoje IP: 75.101.220.230
Czas: 23:57:43, 27.09.2020
Do końca roku szkolnego pozostało:
2
2
7
7
0
0
Days
0
0
0
0
Hours
0
0
1
1
Minute
1
1
7
7
Seconds

POZNAJEMY CZYSTOŚĆ WÓD AUGUSTOWA

POZNAJEMY CZYSTOŚĆ WÓD AUGUSTOWA
projekt WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

3.10.2011 r. odbyła się prezentacja projektu WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU „Poznajemy czystość wód Augustowa”, którego inicjatorkami były pani Bogda Sieńko – nauczycielka ZSO w Augustowie oraz pani Dorota Dziądziakowska nauczycielka ZST w Augustowie.

W ramach projektu wyposażono dwie pracownie:
l w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
l w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie

Planowane działania tego projektu:

l warsztaty terenowe z zakresu wykonywania pomiarów wskaźników fizyko–chemicznych i biologicznych jakości wód Kanału Augustowskiego, Kanału Bystrego, jeziora Necko i Białego,
l wyjazd edukacyjny i zajęcia laboratoryjne z zakresu badania czystości wód i ich wpływu na florę i faunę jeziora Wigry,
l seminarium nt. jakości wód powiatu augustowskiego i ich wpływu na zdrowie człowieka – partner: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Augustowie,
l wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Augustowie."

Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań pierwszego etapu projektu edukacyjnego

„Poznajemy czystość naszych wód”.

Projektem ,,Poznajemy czystość naszych wód” byli objęci uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Nr I i Gimnazjum Nr 4 oraz Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Zajęcia szkoleniowe pokazowe prowadzone przez opiekuna projektu Dorotę Dziądziakowską i uczestników projektu (grupę uczniów technikum ochrony środowiska). W trakcie zajęć zapoznano uczniów Gimnazjum nr 4 w Augustowie z zasadami bezpieczeństwa dokonywania pomiarów oraz przygotowano ich do praktycznego pomiaru wskaźników fizyczno – chemicznych jakości wód.
2. Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego, w której uczestniczyła klasa II Ag Gimnazjum nr 4 oraz klasa Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego. Opiekunami byli: pani Bogda Sieńko, pan Jerzy Osewski oraz pani Dorota Dziądziakowska. Uczniowie zwiedzali Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku; odbyły się badania zawartości związków chemicznych w wodzie z jeziora Wigry. Pod koniec wizyty w muzeum młodzież obejrzała film Wojciecha Cejrowskiego na temat zanieczyszczeń wody. Na zakończenie zwiedzililiśmy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego oraz zabytkowy skansen.
3. Określenie właściwości fizykochemicznych i biologicznych (określenie czystości cieku na podstawie biowskaźników - przedstawiciele roślin i zwierząt o określonych wymaganiach środowiskowych).
Miejsce badań :
Pomiar I – Kanał Augustowski – dzielnica Wypusty, Jezioro Białe – Lipowiec; zajęcia terenowe i laboratoryjne.
Pomiar II - Kanał Bystry – dzielnica Baraki, Jezioro Necko – Budowlani; zajęcia terenowe i laboratoryjne.
4. Wycieczka do Muzeum Kanału Augustowskiego – klasa IV technikum ochrony środowiska; zapoznanie z historią budowy Kanału Augustowskiego i biografią I. Prądzyńskiego;
5. Wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Augustowie:
- wodociągi – zapoznanie z technologią uzdatniania wody pitnej,
- oczyszczalnia ścieków – zapoznanie z technologią oczyszczania ścieków miejskich i sposobami zagospodarowania osadu ściekowego;
6. Seminarium nt. czystości wód powiatu augustowskiego oraz wpływu jakości wód na zdrowie człowieka w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Augustowie, prowadzone przez pracownika stacji p. Annę Kasjanowicz.

 

Copyright © 2013. ZST Augustów 2013 - 2020  Rights Reserved.