Świadectwo ukończenia szkoły

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
Dziś po raz ostatni przekroczyliście progi naszej szkoły. Zamknęły się za Wami drzwi, ale otwiera się świat. Przed Wami nowe wyzwania i nowe drogi. Życzymy Wam zdobywania dalszych kwalifikacji na ciągle zmieniającym się rynku pracy oraz powodzenia w dalszym...

Grafik spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

w Zespole Szkół Technicznych 

im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

I semestr

17.09.2019 r. (wtorek), godz. 16:00 - Wywiadówka wszystkich klas, 

22.10.2019 r. (wtorek), godz. 16:00Konsultacje,

19.11.2019 r. (wtorek), godz. 16:00 - Konsultacje,

15.01.2020 r. (środa)

2.09.2019 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaczych;

21 - 31.12.2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna;

20.01 - 31.01.2020 r. - Ferie zimowe;

9-14.04.2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna;

24.04.2020 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum;

8 - 24.06.2020 r. - Egzaminy maturalne, 

czerwiec -

Statut ZST w Augustowie, zatwierdzony w dniu 28.11.2019 r., tekst jednolity.