Do wybuchu II wojny światowej nie było w Augustowie tradycji szkolnictwa zawodowego. W XIX wieku młodzi adepci uczyli się zawodu pod okiem rzemieślników, zaś wykształcenie ogólne pobierali w szkołach początkowych lub uzupełniali je w szkołach rzemieślniczo-niedzielnych. Dopiero w okresie międzywojennym zaczęły działać w Augustowie prywatne szkoły...