Kalendarium rekrutacji 2020/2021

Drodzy Uczniowie klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy Wam informację o kalendarzu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 • 15 czerwca - 10 lipca złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • 23 czerwca - 7 lipca - sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych,
  próby sprawności fizycznej
 • 26 czerwca - 10 lipca - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 31 lipca - 4 sierpnia - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • 12 sierpnia - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • 13 - 18 sierpnia - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
 • 19 sierpnia - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zapraszamy do wybrania naszej Szkoły. Jesteśmy najstarszą szkołą zawodową kształcącą w powiecie augustowskim.