Droga Młodzieży:

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie będzie prowadził nabór na następujące kierunki kształcenia:

* Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:

- technik mechanik,

- technik żywienia i usług gastronomicznych;

* Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:

- kucharz,

- mechanik pojazdów samochodowych.

Ulotka:

- branża mechaniczna,

- branża żywieniowa.