2.09.2019 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaczych;

21 - 31.12.2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna;

20.01 - 31.01.2020 r. - Ferie zimowe;

9-14.04.2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna;

24.04.2020 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum;

8 - 24.06.2020 r. - Egzaminy maturalne, 

czerwiec -

Statut ZST w Augustowie, zatwierdzony w dniu 28.11.2019 r., tekst jednolity.

Do wybuchu II wojny światowej nie było w Augustowie tradycji szkolnictwa zawodowego. W XIX wieku młodzi adepci uczyli się zawodu pod okiem rzemieślników, zaś wykształcenie ogólne pobierali w szkołach początkowych lub uzupełniali je w szkołach rzemieślniczo-niedzielnych. Dopiero w okresie międzywojennym zaczęły działać w Augustowie prywatne szkoły...