Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Informujemy, że egzamin poprawkowy z matury ze wszystkich przedmiotów, będzie miał miejsce w dniu 8 września 2020 r. o godzinie 14:00.

Osoby zdające poprawkę proszone są o zgłoszenie się do szkoły w dniu egzaminu na co najmniej pół godziny przed egzaminem.

Wszyscy zdający zostaną poddani procedurze przeciw COVID-19, tak jak to miało miejsce w czerwcu.