Maria Kloczko

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy informację o śmierci

ś.p. Marii Kłoczko

zasłużonej pierwszej Pani Profesor.

Najbliższej rodzinie składamy wyrazy współczucia i łączymy się z Wami w tych trudnych chwilach na modlitwie.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - Maciej Oleksy 

wraz z pracownikami i uczniami szkoły.