W ramach projektu grantowego realizowanego pod nazwą "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" uczniom naszej szkoły zostały użyczone bezpłatnie laptopy.

W ramach tego zadania w poniedziałek 7. uczniów naszego Zespołu zostało objętych wsparciem w postaci użyczenia do domu laptopów ACER, które posłużą im w zdalnym nauczaniu na czas pandemii, którą obecnie mamy. 

Cieszymy się z faktu, że uczniowie będą w pełni mogli skorzystać z możliwości łącz internetowych i odbywać zdalną naukę.