Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W związku z odwołaniem zajęć do przerwy świątecznej tj. 8 kwietnia 2020 r. wprowadza się od dnia 25 marca 2020 r. nauczanie zdalne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. Oznacza to tyle, iż szkoła będzie prowadziła zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów szkoły. Dlatego prosimy logować się głównie do dziennika elektronicznego, a także w sposób ustalony z nauczycielami. Osoby, które nie mają dostępu do dziennika, proszone są o kontakt telefoniczny ze szkołą.

dyrektor - Maciej Oleksy.