komunikat

 

Informacja dyrektora szkoły nt. zajęć szkolnych w dniach 12-25.03.2020 r.


Dyrekcja szkoły informuje, iż zgodnie z zaleceniami władz centralnych w dniach 12-25.03.2020 r. zajęcia szkolne nie odbędą się. Zaleca się wszystkim rodzicom i uczniom, aby logowali się do dziennika elektronicznego i sprawdzali komunikaty, które zamieszczane będą  w razie potrzeby oraz na szkolnej stronie internetowej.

Maciej Oleksy.