Dnia 15 listopada 2019 roku w związku ze Światowym Dniem Cukrzycy nasza szkoła zorganizowała profilaktyczną akcję zdrowotną. Klasy: III k, III mps, III TM, IV TM, IV TOT i IV TŻUG mogły skorzystać z bezpłatnych badań – ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi. Młodzież chętnie skorzystała z tej okazji, a dzięki badaniu dowiedziała się o objawach oraz profilaktyce tej podstępnej choroby. 

Cukrzyca jest chorobą społeczną dotykającą, szczególnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, od 3-4% populacji. W Polsce na cukrzycę choruje ponad milion osób. Przypuszczalnie kolejny milion choruje nie wiedząc o tym. Istotą schorzenia jest podwyższony poziom glukozy (cukru) we krwi, co może doprowadzić z czasem do różnorodnych zaburzeń funkcjonowania organizmu. Niewłaściwie leczona lub nie leczona cukrzyca może doprowadzić do uszkodzenia między innymi wzroku, serca, nerek. Podstawową rolę w prawidłowym leczeniu tej choroby odgrywa edukacja pacjentów w zakresie żywienia, wpływu wysiłku fizycznego na poziom glukozy i samokontroli czyli mierzenia poziomu glukozy w warunkach domowych. Umożliwia to pacjentowi samodzielne kontrolowanie choroby i we współpracy z lekarzem osiągniecie znacznie lepszych efektów leczenia oraz poprawę jakości życia.

Symbolem cukrzycy jest błękitny pierścień.

Aby zapobiegać chorobie należy przede wszystkim pamiętać o utrzymaniu prawidłowej masy ciała, przestrzeganiu zasad prawidłowego żywienia oraz systematycznym uprawianiu aktywności fizycznej. Życzymy zdrowia!

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie naszej wspaniałej Pani pielęgniarce: Annie Borkowskiej, bez której akcja nie odbyłaby się. Panu Edwardowi Słomskiemu wraz z Samorządem Szkolnym oraz uczniom klasy II k, którzy wzięli udział w „cukrzycowej” sesji fotograficznej.

Katarzyna Czokajło, Izabella Kęcik

Światowy Dzień ...
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień ...