Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła będzie zamknięta do dnia 24 maja 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone w formie na odległość.

W najbliższym czasie podamy również nowy termin egzaminu maturalnego, a także terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.