W dniu 2 września 2019 r. będzie miała miejsce uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

Zgodnie ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły nie może podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.