Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 r. zajęcia szkolne zostają zawieszone w formie stacjonarnej do dnia 26 kwietnia 2020 r.

W związku z odwołaniem zajęć do przerwy świątecznej tj. 8 kwietnia 2020 r. wprowadza się od dnia 25 marca 2020 r. nauczanie zdalne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r.

 Maria Kloczko

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy informację o śmierci

ś.p. Marii Kłoczko

zasłużonej pierwszej Pani Profesor.

Najbliższej rodzinie składamy wyrazy współczucia i łączymy się z Wami w tych trudnych chwilach na modlitwie.