Harmonogram Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie, sesja styczeń-luty 2021.

Egzamin pisemny:

kwalifikacja MG.20 - 12.01.2021 r. godz. 10:00, s. 110.

kwalifikacja MG.44 - 12.01.2021 r. godz. 12:00, s. 110.

Egzamin praktyczny:

kwalifikacja T.15 - 11.01.2021 r. godz. 13:00, s. 110.

kwalifikacja MG.44 - 13.01.2021 r. godz. 8:00, s. 114 - I grupa, II grupa o godz. 12:00, s. 114.