Lista uczniów przyjętych do Technikum nr 2 w Augustowie:

Klasa I Technik Mechanik:

  1. Kacper Michał Augustyniak
  2. Adrian Boguszewski
  3. Kacper Bronakowski
  4. Mateusz Bronakowski
  5. Adrian Bukowski
  6. Artur Dąbrowski
  7. Bartosz Dorf
  8. Adrian Dzienis
  9. Jakub Dzikowski
  10. Bartosz Giero
  11. Jakub Gliniecki
  12. Konrad Izbicki
  13. Patryk Jankiewicz
  14. Kacper Janowicz
  15. Mateusz Kalisz
  16. Denys Khymych
  17. Olaf Krajewski
  18. Łukasz Leszczyński
  19. Igor Lis
  20. Dominik Michałowski
  21. Marcin Andrzej Mikołajczyk
  22. Kacper Miliszewski
  23. Kamil Nowicki
  24. Michał Tomasz Piórkowski
  25. Herbert Sobiczewski
  26. Adam Ryszard Sokolik
  27. Jakub Stabiński-Skrzecz
  28. Kacper Statkiewicz
  29. Michał Truszkowski
  30. Bartosz Twardowski
  31. Adrian Zięcina

Wolne miejsca: 3

Lista uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Augustowie:

Klasa I kucharz:

  1. Oliwia Aniszko
  2. Angelika Burchman
  3. Paulina Daraszkiewicz
  4. Mateusz Dębiński
  5. Ariadna Geldiieva
  6. Daniel Kalinowski
  7. Michał Kaniuka
  8. Karczewska Natalia
  9. Oliwia Kowalewska
  10. Przemysław Łapciuk
  11. Krystian Michniewicz
  12. Anastasiia Novytska
  13. Michał Marek Popławski
  14. Joanna Prawdzik
  15. Dominika Romanowska
  16. Patryk Wiśniewski
  17. Agata Wronko
  18. Filip Ziarko
  19. Urszula Żaczek
  20. Beata Żórawska
  21. Ostrowska Wiktoria

Wolne miejsca: 9

Klasa I mechanik monter maszyn i urządzeń nie powstała.