Informacja Dyrektora Szkoły na temat nauczania hybrydowego.

Od poniedziałku 19 października 2020 r. w szkole rusza nauczanie hybrydowe.

Będzie ono polegało na tym, iż w dni nieparzyste przychodzą na zajęcia uczniowie ze wszystkich klas (Technikum nr 2 w Augustowie i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Augustowie), którzy mają numery nieparzyste w dzienniku, a w kolejny dzień parzysty uczniowie, którzy mają numery parzyste i tak rotacyjnie do odwołania.
Uczniowie, którzy mają zajęcia praktyczne czy to w Technikum czy Branżowej Szkole I Stopnia są wszyscy obowiązkowo w danym dniu na zajęciach praktycznych.

W klasie II kg gdzie we wtorek są zajęcia praktyczne (dwie lekcje na koniec dnia) uczestniczą w nich uczniowie, w zależności od dnia parzystego lub nieparzystego z odpowiednim numerem w dzienniku parzystym lub nieparzystym. Analogiczna sytuacja będzie w klasie II kp w czwartki (dwie pierwsze godziny lekcyjne).

Uczniowie, którzy będą pozostawać w danym dniu w domu, muszą realizować podstawę programową w oparciu o zalecenia nauczycieli.

Uczniowie klasy IV TM przychodzą na zajęcia codziennie.

Maciej Oleksy