Szanowi Państwo, Droga Młodzieży.

Od poniedziałku 26 października 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN zaczyna się nauczanie zdalne. Szczegóły nauczania zdalnego zostały rozesłane na dziennik elektroniczny. 

Ponadto uleg zmianie plan lekcji. Proszę o zapoznanie się z nim.

Maciej Oleksy - dyrektor ZST w Augustowie.