SŁOWA NA MIARĘ ŚWIĘTOŚCI

„Wojtyła pisał ołówkiem, na marnej jakości papierze, często przebitce; pisał wąsko, zwarcie, niezbyt wyraźnie, więc trudności w dotarciu do pierwotnej wersji jego wierszy były ogromne” – tak o najnowszej książce krytyczno-literackiej dzieł Świętego Jana Pawła II napisał ks. Jan Sochoń, znawca literackiego talentu Papieża Polaka. Czytelnik dowie się z lektury również, że twórczość Wojtyły to nie tylko „zintelektualizowanie formy wypowiedzi, na którą składały się długie sekwencje medytacyjnych zdań tworzących znaczeniową sytuację poetycką, nieskoncentrowanych na możliwościach metaforycznych języka, korzystanie z siły paralelizmów, opisów, toposów i archetypów przynależnych kulturze śródziemnomorskiej”, ale i znajdzie odpowiedź na pytanie, „na ile są one wyrazem doświadczeń ściśle mistycznych”.

I właśnie taki nieziemski, mistyczny nastrój udzielił się młodzieży, która 16 października br. wzięła udział w XII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Świętego Jana Pawła II organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie.

Dwudziestu jeden uczniów szkół ponadpodstawowych podjęło artystyczne wyzwanie i duchowe zaproszenie do podążania drogą świętości. Wyrecytowali oni teksty głębokie intelektualnie, które jednocześnie potrafiły poruszyć serca. Nie może to jednak dziwić, ponieważ fragment już pierwszej deklamacji zaprezentowanej przez Kamila Czarnieckiego z I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, mógłby być myślą przewodnią Konkursu: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, chcę was zapewnić: papież bardzo was miłuje!”. Jakże pięknie brzmiało tu echo dialogu Świętego Jana Pawła II z młodzieżą, która podczas jednej z pielgrzymek starała się przekonać Papieża, że jest młody, na co Biskup Rzymu ripostował: „Nieprawda, jestem stary, ale przy was dziecinnieję”…

Poezję Świętego Papieża najpiękniej zaprezentowały publiczności zgromadzonej w salce teatralnej ZST Katarzyna Zaniewska i Patrycja Bożewicz z II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, które zajęły ex aequo I miejsce. Dzięki doskonałej interpretacji tekstu przez tę pierwszą uczennicę, publiczność mogła wręcz usłyszeć „Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi”.

Kolejne nagrody również otrzymały duety uczennic z II LO: Patrycja Sobieska i Julia Godlewska zajęły drugie miejsce, natomiast miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Patrycji Niedźwieckiej i Ewie Chomiczewskiej.

Wyróżnieniami uhonorowani zostali kolejni uczniowie II LO: Krzysztof Białobłocki, Justyna Bożewicz, Mateusz Hermanowski-Baranowski, Monika Pawłowska oraz Weronika Oleksy z ZST.

Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Zarząd Powiatu w Augustowie.

Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce pomysłodawców Konkursu: szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Pani Dorocie Prokop i Panu Tomaszowi Choroszewskiemu z II LO oraz Pani Bożenie Bendig z I LO.

I choć XII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Świętego Jana Pawła II przeszedł już do historii, jego uczestnikom udało się zostawić na ustach Papieża szeroki uśmiech. Olga Ziarko deklamując bowiem „Prośbę Jana” przypomniała, że „Niełatwo zmierzyć znaczenie słów”, a przecież wszystkim uczniom udała się ta sztuka. Zaświadczyć o tym może również niżej podpisany.

Erazm Stefanowski