W dniu 13 października 2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy British American Tobacco Polska S.A. a Powiatem Augustowskiem oraz Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie dotycząca patronatu BAT Polska nad klasami kształcącymi się w zawodzie technik mechanik.

BAT Polska w ramach...

Zapraszamy na pierwsze zebranie z rodzicami w roku szkolnym 2020/21. Zebranie będzie miało miejsce we wtorek 22 września 2020 r. o godz. 16:00.

Zebranie rozpocznie się na Sali Gimnastycznej, gdzie dyrektor Zespołu przedstawi najważniejsze informacje. Następnie będą spotkania indywidualne z wychowawcami poszczególnych klas. W szkole obowiązuje...

Na szkolnej stronie został opublikowany plan lekcji obowiązujący od 1 września 2020 r. do 31.12.2020 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym planem lekcji.

Grafik spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

I semestr

  • 22.09.2020 r. (wtorek), godz. 16:00 - Wywiadówka wszystkich klas, 
  • 17.11.2020 r. (wtorek), godz. 16:00 - Konsultacje,
  • 20.01.2021 r. (środa), godz. 16:00 - Wywiadówka semestralna.

II...