REKRUTACJA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Ważna informacja dla uczniów, osób pracujących, bezrobotnych, kobiet i mężczyzn – dla wszystkich. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla...

Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021.

WYTYCZNE

Polska Organizacja Wojskowa (P.O.W.) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919. Działalność P.O.W. została wznowiona w 2012 r.

P.O.W. jest ochotniczym stowarzyszeniem, otwartym dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza...

Życzenia Wielkanocne 2021

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufością patrzeć w przyszłość. Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa zagości w sercach wszystkich ludzi dobrej woli.

Maciej Oleksy
Dyrektor ZST w Augustowie