W czasach, kiedy język coraz częściej staje się środkiem do krzywdzenia i obrażania drugiego człowieka, a międzyludzkie kontakty ograniczają się do krótkich informacji typu sms, tweet lub lajk, młodzież z Augustowszczyzny kolejny raz postanowiła pójść pod prąd tej tendencji i 25 października br. wzięła udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Świętego Jana Pawła II. Zmagania, które od chwili narodzin toczą się u pomysłodawców, czyli w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, mają więc bogatą tradycję. Tegoroczna ich odsłona potwierdziła, że Konkurs wpisał się na stałe błyszczącymi głoskami w literacką mapę Augustowszczyzny i Podlasia, a dla niektórych laureatów stał się nawet trampoliną do przygody aktorskiej.

Cieszy fakt, że poetyckie słowo Świętego Jana Pawła II i świadectwo jego życia są dla młodzieży wciąż żywe i inspirujące. Miał rację ksiądz Jan Twardowski pisząc, że święci są świętymi, bo ich nie udają, że potrafią umierać i nie odchodzić, że są tak bardzo obecni, że ich nie widać, że można o nich o wiele mądrzej mówić, ale po co?

Dylematów związanych z mówieniem słowami świętego, a właściwie z recytacją, nie mieli uczestnicy Konkursu. Najwięcej emocji u audytorium wzbudził fragment „Tryptyku rzymskiego” zaprezentowany przez zwycięzcę - Radosława Kondrackiego. Uczeń ZST, który we wstrząsającej „Rozmowie ojca z synem w krainie Moria” wcielał się rolę Abrahama, Izaaka i narratora, potrafił dramaturgią utworu skutecznie przeniknąć publiczność. Tym samym wzbudził jej aplauz oraz zyskał największe uznanie jury.

Drugie miejsce zajęła Julia Bartoszewicz, która w spokojny, wyważony sposób wyczarowała słowem „Wybrzeża pełne ciszy”. Uczennica I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie w wiarygodny sposób przekonała publiczność i komisję konkursową, że „Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem/Nie przefruniesz tamtędy jak ptak./Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna.”.

Trzecią nagrodę otrzymała Justyna Bożewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, która recytowała utwór „Dzieci”.

Wyróżnieniami uhonorowane zostały uczennice II LO: Patrycja Sobieska za deklamację „Skupienia dojrzałego” i Julia Smoleńska za „Rozważania ponowne” oraz Małgorzata Chmielewska z ZST za recytację „Ur w ziemi chaldejskiei”.

Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Zarząd Powiatu w Augustowie oraz niżej podpisany, który wspólnie z Panią Dorotą Dzieniszewską miał zaszczyt zasiadać w jury.

Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce pomysłodawców i organizatorów Konkursu: wspomnianej szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Pani Dorocie Prokop i Panu Tomaszowi Choroszewskiemu z II LO, Pani Bożenie Bendig z I LO oraz Pani Małgorzacie Dębickiej z ZST.

I kiedy wydawało się, że czas w salce teatralnej ZST zatrzymał się na dobre, niebawem XIII edycja Konkursu przeszła do historii. Na szczęście w sercach uczestników pozostały słowa Świętego Jana Pawła II, który podczas jednej z pielgrzymek do Polski przypomniał, że choć czas ucieka, to wieczność czeka.

Erazm Stefanowski

XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...
XIII Powiatowy ...