24 lutego 2022 r. miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie spotkanie przedsiębiorców na temat "Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Augustowskim". Spotkanie zrodziło się z inicjatywy Pana Jarosława Szlaszyńskiego Starosty Augustowskiego. 

W spotkaniu wzięło udział wielu przedsiębiorców z branży mechanicznej i nie tylko z naszego powiatu, m.in.: British American Tobacco Polska S.A., STRABAG Sp. z o. o., PPH DEMEX, FRYDENBO BOATS PRODUCTION Sp. z o.o., BALT YACHT, METRO, MPPB J.W. „Ślepsk”, Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie. Uczestniczyli także reprezentanci Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Klastra Obróbki Metali w Białymstoku. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości szkoły.

Podpisano również list intencyjny w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Projektu SMART Education for Industry 4.0, zgłoszonego w ramach projektów strategicznych do Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027.

Klaster Obróbki Metali (KOM) jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej. Klaster Obróbki Metali zaprasza do współpracy na rzecz rozwoju branży.

Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...
Perspektywy szk...