Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie