Światowy Dzień Krwiodawstwa

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Krew to najcenniejszy z darów, bo ratuje ludzkie życie. Pamiętajmy o tym przez cały rok, ale szczególnie przed wakacjami, kiedy to we wszystkich regionalnych centrach krwiodawstwa, dramatycznie spada pobór tego cennego daru, a zapotrzebowanie na krew staje się większe.

Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne ogłosiły 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy.Temat tegorocznej kampanii to "Dziękuję, że ratujesz mi życie". Głównym motywem kampanii jest podziękowanie krwiodawcom, którzy oddając krew, codziennie ratują innym życie, jak również przekonanie większej liczby osób na całym świecie do honorowego oddawania krwi.


Z tej okazji wszystkim Dawcom
składamy serdeczne podziękowania
za oddawanie krwi.
Zdrowia, wszelkiej pomyślności,
osobistego szczęścia oraz tego,
aby to wspaniałe dzieło pomocy innym,
było źródłem nieustannej satysfakcji
życzy
Maciej Oleksy - A Rh+
i Edward Słomski- B Rh+