W dniu 22 września miała miejsce pierwsza w roku szkolnym 2016/2017 akcja poboru krwi w naszej Szkole. W akcji wzięło udział ponad 40 osób. Jednak zakwalifikowanych do poboru krwi zostało 37. uczestników akcji, co dało wynik 16,650 ml bezcennego daru, jakim jest krew.

Nie skończyło się jednak na samym poborze krwi. Uczniowie, również przystąpili do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Baza ta została powiększona o kolejne pięć osób, którzy chcą uratować życie innym, poprzez oddanie komórek macierzystych, które mają pomóc w odzyskaniu zdrowia ludziom, kórzy chorują na białaczkę. Dlatego wszystkim gratulujemy odwagi i cieszymy się, że jesteście gotowi do poświęcenia się dla innych.

Akcję zorganizował i przygotował p. Maciej Oleksy.