4 września 2017 roku w naszej szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta.

Ceremoniał rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 prowadzili tegoroczni maturzyści z klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej Emilia Myszkowska i Maciej Sadowski.
Zgodnie ze scenariuszem, zaczęliśmy od wprowadzenia sztandaru Zespołu Szkół Technicznych a następnie odśpiewaliśmy hymn państwowy ,,Mazurek Dąbrowskiego”.
Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał dyrektor zespołu pan Maciej Oleksy, który uroczyście przywitał wszystkich przybyłych gości, całe Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły i wszystkich uczniów naszej szkoły. Pan Dyrektor życzył również samych sukcesów nowo przybyłym uczniom klas pierwszych. Następnie głos zabrała p. Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Bożenna Kondracka, która życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom owocnej pracy i udanego nowego roku szkolnego 2017/2018.

Kolejną częścią tej uroczystości była część artystyczna upamiętniająca 78. rocznicę wybuchy II wojny światowej pt.: ,,Tym, co zmarli za Ojczyznę”. Część artystyczną przygotowali nasi zdolni uczniowie pod opieką pań nauczycielek: Izabelli Kęcik, Magdaleny Obrębskiej i Małgorzaty Puczyńskiej. W ten sposób oddaliśmy hołd bohaterom poległym w czasie II wojny światowej, a jednocześnie mogliśmy podziwiać zdolności aktorskie naszych uczniów.
Po części artystycznej prowadzący zaprezentowali wszystkim zgromadzonym uczniom klas pierwszych nasze Grono Pedagogiczne. Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.
Z tego miejsca dziękujemy serdecznie Renacie Kruszce, Katarzynie Kundzie, Emilii Myszkowskiej, Maciejowi Sadowskiemu, Grzegorzowi Zaskowskiemu, Adrianowi Kundzie, Piotrowi Wrzesińskiemu, Markowi Malinowskiemu, a także naszemu absolwentów Arkadiuszowi Strękowskiemu za udział w akademii.

71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny
71. rok szkolny