Za nami wakacje i trzecia jubileuszowa akcja oddawania krwi pod hasłem 70/70, czyli „70 litrów krwi na 70-lecie szkoły”.
Dzisiejsza akcja zakończyła się bilansem 11,3 litra krwi. Na jubileuszowym „koncie” mamy już 39,2 litra tego leku.
W dzisiejszej akcji krew oddało 27 osób. Dziękujemy Wam wszystkim!!!  :)