W dniu 15 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Krew oddało 32 krwiodawców, co daje wynik 14,4 litra krwi. Kinga Zakrzewska z kl. IV TOT zgłosiła się do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. 

Poboru krwi dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oddział w Suwałkach. Akcję przygotowało Szkole Koło Caritas pod opieką Macieja Oleksego.

 

Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...
Akcja RCKiK Bia...