Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół w województwie podlaskim

    Okres zimowy i znaczne spadki temperatury stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

    Z uwagi na złożoność problemu, niezwykle ważne jest współdziałanie wielu instytucji w obszarze interwencji i pomocy. W celu zapobieżenia wielu negatywnych zdarzeń w czasie sezonu zimowego, należy prowadzić działania, mające na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na zauważone osoby potrzebujące wsparcia pomocy w tak trudnym czasie. 

    Dostrzegając wagę problemu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uwzględnienie powyższej tematyki podczas rad pedagogicznych, w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą.


Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jerzy Kiszkiel