CZAS NA STAŻ

    Nasza szkoła została wytypowana, jako jedna z pięciu szkół z województwa podlaskiego, do udziału w projekcie ponadnarodowym „CZAS NA STAŻ – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach”.

    Zostaliśmy rekomendowani do udziału w projekcie rozwojowym w wyniku badań i analiz rynku pracy i edukacji zawodowej prowadzonych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W związku z tym został powołany Szkolny Zespół Modernizacyjny, którego zadaniem będzie:
 WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC w zakresie Dobrych Praktyk Dualnego Systemu Kształcenia oraz organizacji staży dla uczniów szkoły w Niemczech w 2014 roku i latach kolejnych:
                                                  Niemcy, Götz – Potsdam, 14-17 stycznia 2014 roku.

    W dalszym etapie projektu Szkolny Zespół, po udziale w szkoleniu wyjazdowym, wytypuje 10 uczniów z naszej szkoły z branży gastronomicznej (z Technikum i ZSZ) do udziału w następującej ofercie projektu:
 STAŻE ZAWODOWE dla 10 uczniów w podlaskich firmach (lipiec-sierpień 2014) wraz z wypłatą stypendium oraz z tygodniowym stażem zagranicznym w Niemczech – wyjazd w grupie szkolnej z tłumaczem.
     Staże zagraniczne Niemcy, Götz – Potsdam, 3-7 lutego 2014 roku.

 SZKOLENIA DLA 10 UCZNIÓW w wymiarze 32 godzin, przygotowujące do staży zawodowych z zakresu Dualnego Systemu Kształcenia, Rozwoju Kariery oraz nauki języka niemieckiego w zakresie stażu.