Informujemy wszystkich Rodziców i Uczniów, że promocyjna opłata za dostęp do dziennika elektronicznego została wydłużona przez firmę Librus do 14 listopada 2014 r.

Promocja obejmuje wyłącznie aktywacje dokonane z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną. Cena za jeden rok dostępu do dziennika wynosi 22 zł. zamiast 25 zł, a w przypadku rodzeństwa 35 zł. zamiast 38 zł. Wpłaty przyjmują wychowawcy.