Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2018

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Część pisemna

19.06.2018 r. godz. 10:00: III TM - 11. os. w s. 112 i 10 os. w s. 125, III TOT - 13. os. w s. 126, III TŻUG -  11. os. w s. 124.

19.06.2018 r. godz. 12:00: IV TM - 4. os. i kl. IV TOT - 1. os. w s. 127.

Część praktyczna:

25.06.2018 r. godz. 8:00: III TM - 6 os., w s. 026, godz. 12:00: III TM - 6 os. w s. 026,

25.06.2018 r. godz. 8:00: III TŻUG - 5. os. w s. 047, godz. 12:00: III TŻUG - 5 os. w s. 047,

26.06.2018 r. godz. 8:00: III TM - 5 os. w s. 026,

26.06.2018 r. godz. 8:00: III TŻUG - 5 os. w s. 026,

26.06.2018 r. godz. 9:00: III TOT - 13 os. kw. T.13 w s. 112,

26.06.2018 r. godz. 13:00: IV TOT - 5 os. kw. T.14 i kl. IV TŻUG - 10 os. kw. T. 15 w s. 112,

27.06.2018 r. godz. 8:00: kl. IV TM - 4 os. kw. M.44 w s. 116.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Część pisemna

19.06.2018 r. godz. 10:00: III k - 14 os. w s. 111, III mm - 15 os. w s. 123.

Część praktyczna:

26.06.2018 r. godz. 12:00: III k - 5 os. w s. 047,

26.06.2018 r. godz. 12:00: III mm - 6 os. w s. 026,

27.06.2018 r. godz. 8:00: III k - 5 os. w s. 047, godz. 12:00: kl. III k - 3 os. w s. 047,

27.06.2018 r. godz. 8:00: III mm - 6 os. w s. 026, godz. 12:00: kl. III mm - 3 os. w s. 026.

Na egzamin praktyczny wchodzimy w kolejności alfabetycznej.