Harmonogram egzaminu maturalnego w Technikum nr 2 w ZST w Augustowie w sesji poprawkowej 2014 r.

 

Część pisemna

26.08.2014 r. godz. 9:00: - j. polski /pp/, wszyscy zdający, s. 111,

                                       - matematyka /pp/, wszyscy zdający, s. 111,

                                       - j. angielski /pp/, wszyscy zdający, s. 112.