HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO w sesji poprawkowej 2015 r.
w Technikum nr 2 w ZST w Augustowie

 

Termin egzaminów: 25 sierpnia 2015 r. godz. 9:00

- matematyka  /pp/ w sali 131,

- język angielski /pisemny pp/ w sali 132.