W załączeniu zamieszczamy informację o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

 Harmonogram matury