Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w Technikum nr 2

sesja zimowa 2015/2016

Część pisemna - początek o godz. 12:00

14.01.2016 r. (czwartek): - klasa IV TM - 8 osób w sali 112, kolejne 8 osób w sali 125, kwalifikacja M.44,

                                      - klasa IV TOT - 10 osób w sali 111, kolejne 11 osób w sali 124, kwalifikacja T.14,

                                      - klasa IV TŻUG - 14 osób w sali 113, kwalifikacja T.15.

Część praktyczna  

15.01.2016 r. (piątek) godz. 13:00: - klasa IV TOT - 10 osób w sali 112, kolejne 11 osób w sali 111, kwalifikacja T.14,

                                                     - klasa IV TŻUG - 14 osób w sali 113, kwalifikacja T.15.

21.01.2016 r. (czwartek) godz. 8:00: - klasa IV TM - 8 osób w sali 116, kwalifikacja M.44,

                                    godz. 12:00: - klasa IV TM - 8 osób w sali 116, kwalifikacja M.44.