HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO
w Technikum nr 2 w ZST w Augustowie w sesji wiosennej  2014 r.

 


CZĘŚĆ PISEMNA

5 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski /pp/: klasa IV TOT - 11 os. w sali 111,

                                                                                   klasa IV TPS - 12 os. w sali 112,

                                                                                   klasa IV TŻG - 10 os. + 1 abs. z lat ub. w sali 113.

 

6 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka /pp/: klasa IV TOT - 11 os. w sali 125,

                                                                          klasa IV TPS - 12 os. w sali 111,

                                                                          klasa IV TŻG - 10 os. w sali 112,

                                                                          abs. z lat ub. - 13 os. w sali 113.

 

7 maja (środa), godz. 9:00 - jęz. angielski /pp/: klasa IV TOT - 11 os. w sali 112,

                                                                          klasa IV TPS - 12 os. w sali 113

                                                                          klasa IV TŻG - 7 os. + 2 ab. z lat ub. w sali 111.

 

7 maja (środa), godz. 14:00 - jęz. angielski /pr/: wszyscy zdający (6 os.) w sali 112.

 

8 maja (czwartek), godz. 9:00, jęz. polski /pr/: wszyscy zdający (1 os.) w sali 201.

8 maja (czwartek), godz. 14:00, fizyka i astronomia /pp/: wszyscy zdający (3 os.) w sali 201.

 

9 maja (piątek), godz. 9:00, matematyka /pr/: wszyscy zdający (1 os.) w sali 201.

9 maja (piątek), godz. 14:00, wiedza o społeczeństwie /pp i pr/: wszyscy zdający 7 os. w tym 3 os. pr w sali 201.

 

12 maja (poniedziałek), godz. 9:00, biologia /pp i pr/: wszyscy zdający 6 os. w tym 2 os. pr, w sali 201.

  

14 maja (środa), godz. 9:00, geografia /pp/: wszyscy zdający 8 os. w tym 1 os. pr., w sali 201.

 

15 maja (czwartek), godz. 9:00, jęz. rosyjski /pp/: wszyscy zdający 4 os., w sali 201.

 

16 maja (piątek), godz. 9:00, chemia /pp i pr/: wszyscy zdający w tym 1 os. pr, w sali 201.

 

20 maja (wtorek), godz. 14:00, historia /pp/: 1 os., w sali 201.

 

Część ustna

początek wszystkich egzaminów o godz. 8:00.

 

12 maja (poniedziałek), jęz. angielski: klasa IV TOT - 9 os. + 1 ab. z lat ub. w sali 115,

                                                             klasa IV TPS - 12 os. w sali 118,

                                                             

13 maja (wtorek), jęz. angielski, klasa IV TOT - 2 os. i IV TŻG - 7 os. + 2 os. z lat ub. w sali 118.

 

13 maja (wtorek), jęz. rosyjski, wszyscy zdający 4 os. w sali 115.

 

19 maja (poniedziałek), jęz. polski: klasa IV TOT - 11 os. + 1 abs. z lat ub. w sali 118,

                                                        klasa IV TPS - 12 os. w sali 115.

 

20 maja (wtorek), jęz. polski: klasa IV TŻG - 10 os. + 1 abs. z lat ub. w sali 118.

Augustów, 03.03.2014 r.

Cały harmonogram dostępny jest również w zakładce matura.