HARMONOGRAM

   EGZAMINU MATURALNEGO 

                   w Technikum nr 2 w ZST  w Augustowie w sesji wiosennej  2015 r.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

4 maja 2015 r. (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski /pp/:

- klasa IV TOT - 16 osób w sali 126

- klasa IV TPS - 10 osób, 1 abs. z lat. ub., 4 abs. z ZS Lips, 1 z OKE w sali 125

- klasa IV TŻG - 16 osób w sali 124

 

5 maja 2015 r. (wtorek) godz. 9:00 - matematyka /pp/:

- klasa IV TOT - 16 osób w sali 126

- klasa IV TPS - 10 osób w sali 125

- klasa IV TŻG - 16 osób w sali 124

- w sali 112 - abs. z lat ubiegłych i 1 abs. z ZS Lipsk - 16 osób

 

6 maja 2015 r. (środa) godz. 9:00 - język angielski /pp/

- klasa IV TOT - 16 osób w sali 126

- klasa IV TPS - 9 osób i 2. z lat ub. w sali 125

- klasa IV TŻG - 14 osób w sali 124

 

6 maja 2015 r. (środa) godz. 14:00 - język angielski /pr/

- wszyscy zdający - 5 osób w sali 126

 

7 maja 2015 r. (czwartek) godz. 14:00 - biologia /pp i pr/

- wszyscy zdający - 5 osób pp i 1. osoba pr w sali 201

 

8 maja 2015 r. (piątek) godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie /pp i pr/

- wszyscy zdający - 1. osoba pp i 5 osób pr w sali 201

 

13 maja 2015 r. (środa) godz. 9:00 - geografia /pp/

- wszyscy zdający - 3 osoby w sali 201

 

14 maja 2015 r. (czwartek) godz. 9:00 - język rosyjski /pp/

- wszyscy zdający w sali 201

 

CZĘŚĆ USTNA - początek wszystkich egzaminów o godz. 8:00

11 maja 2015 r. (poniedziałek) - język angielski

- klasa IV TOT - 16 osób w sali 115

- klasa IV TPS - 9 osób i 3 osoby z lat ub. w sali 201

 

12 maja 2015 r. (wtorek) - język angielski

- klasa IV TŻG - 14 osób w sali 115

 

12 maja 2015 r. (wtorek) - język rosyjski

- wszyscy zdający - 7 osób w sali 201

 

18 maja 2015 r. (poniedziałek) - język polski

- klasa IV TOT - 15 osób w sali 115

- klasa IV TPS - 10 osób, 1. osoba z lat ub. i 4 abs z ZS Lipsk w sali 201

 

19 maja 2015 r. (wtorek) - język polski

- klasa IV TŻG - 16 osób w sali 115