HARMONOGRAM

   EGZAMINU MATURALNEGO 

                   w Technikum nr 2 w ZST  w Augustowie w sesji wiosennej  2016 r.

Część pisemna

4 maja 2016 r. (środa) godz. 9:00 - język polski /pp/:

- klasa IV TOT - 17 osób w sali 126,

- klasa IV TM - 10 osób, klasa IV TŻiUG -  5 osób, 1 abs. z lat ub. (stara matura) w sali 125.

 

5 maja 2016 r. (czwartek) godz. 9:00 -  matematyka /pp/:

- klasa IV TOT - 17 osób w sali 126,

- klasa IV TM  - 12 osób, klasa IV TŻiUG 5 osób w sali 125,

- absolwenci z lat ubiegłych - 11 osób w salo 124.

 

6 maja 2016 r. (piątek) godz. 9:00 - język angielski /pp/:

- klasa IV TOT - 17 osób w sali 126,

- klasa IV TM - 11 osób, klasa IV TŻiUG - 4 osoby w sali 125,

- absolwenci z lat ubiegłych (stara matura) - 4 osoby w sali 124.

 

6 maja 2016 r. (piątek) godz. 14:00 - język angielski /pr/:

- klasa IV TOT - 11 osób, klasa IV TM - 2 osoby, klasa IV TŻiUG - 1 osoba w sali 126.

 

9 maja 2016 r. (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka /pr/:

- klasa IV TM - 7 osób, klasa IV TŻiUG - 2 osoby w sali 125.

 

10 maja 2016 r. (wtorek) godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie /pr/:

- absolwent z lat ubiegłych - 1 osoba w sali 201.

 

12 maja 2016 r. (czwartek) godz. 9:00 - język niemiecki /pp/:

- klasa IV TOT 1 osoba, klasa IV TM - 1 osoba w sali 201.

 

12 maja 2016 r. (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki /pr/:

- klasa IV TOT - 1 osoba w sali 201.

 

13 maja 2016 r. (piątek) godz. 9:00 - chemia /pr/:

- klasa IV TŻiUG - 3 osoby w sali 201.

 

13 maja 2016 r. (piatek) godz. 14:00 - geografia /pr/:

- klasa IV TOT - 4 osoby w sali 201.

 

16 maja 2016 r. (poniedziałek) godz. 9:00 - fizyka /pr/:

- klasa IV TM - 3 osoby w sali 201.

 

17 maja 2016 r. (wtorek) godz. 9:00 - historia /pr/:

- klasa IV TOT - 2 osoby, klasa IV TM - 1 osoba w sali 201.

 

18.05.2016 r. (środa) godz. 9:00 - język rosyjski /pp/:

- klasa IV TOT - 2 osoby, klasa IV TŻiUG - 1 osoba w sali 201.

 

Część ustna - początek wszystkich egzaminów o godzinie 8:00 z wyjątkiem języka polskiego, który zaczyna się o godzinie 9:00.

19.05.2016 r. (czwartek) - język polski

- klasa IV TOT - 17 osób w sali 115.

 

20.05.2016 r. (piątek) - język polski

- klasa IV TM - 12 osób, klasa IV TŻiUG - 5 osób, abs. z lat ub. - 1 osoba w sali 115.

 

23.05.2016 r. (poniedziałek) - język angielski 

- klasa IV TOT - 17 osób w sali 115.

 

24.05.2016 r. (wtorek) - język angielski

- klasa IV TM - 12 osób w sali 115.

 

25.05.2016 r. (środa) - język angielski

- klasa IV TŻiUG - 4 osoby, abs. z lat ub. - 4 osoby w sali 115.

 

25.05.2016 r. (środa) - język niemiecki

- klasa IV TOT - 1 osoba, klasa IV TM - 1 osoba, w sali 123.

 

25.05.2016 r. (środa) język rosyjski

- klasa IV TOT - 2 osoby, klasa IV TŻiUG - 1 osoba w sali 201.