HARMONOGRAM

EGZAMINU MATURALNEGO

w Technikum nr 2

w sesji wiosennej 2017 r.

Część pisemna

4.05.2017 r. (czwartek) godz. 9:00 - język polski /pp/:

- klasa IV TM - 10 os. w sali 124,

- klasa IV TM - 6 os. + abs. z lat ub. 5 os. w sali 125,

- klasa IV TŻUG - 15 os. w sali 112.

4.05.2017 r. (czwartek) godz. 14:00 - język polski /pr/:

- klasa IV TM - 1 os. w sali 124.

5.05.2017 r. (piątek) godz. 9:00 - matematyka /pp/:

- klasa IV TM - 16 os. w sali 125,

- klasa IV TOT - 5 os. + klasa IV TŻUG 10 os. w sali 124,

- abs. z lat ub. - 18 os. w sali 112.

8.05.2017 r. (poniedziałek) godz. 9:00 - język angielski /pp/:

- klasa IV TM  - 16 os. w sali 125,

- klasa IV TOT - 5 os. + klasa IV TŻUG - 6 os. + abs. z lat ub. - 2 os w sali 124,

- abs. z lat ub. - 1 os. (stara marura) - w sali 112.

8.05.2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00 - język angielski /pr/:

- klasa IV TM - 10 os. + IV TOT - 1 os. + IV TŻUG - 1 os. + abs. z lat ub. - 2 os. w sali 112.

9.05.2017 r. (wtorek) godz. 9:00 - matematyka /pr/:

- klasa IV TM - 7 os. w sali 112.

10.05.2017 r. (środa) godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie /pp i pr/:

- klasa IV TŻUG - 1 os. + abs. z lat ub. 1 os. (stara matura) w sali 112.

11.05.2017 r. (czwartek) godz. 9:00 - język niemiecki /pp/:

- klasa IV TŻUG - 3 os. + abs. z lat ub. 1 os. w sali 112.

11.05.2017 r. (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki /pr/:

- klasa IV TŻUG - 1 os. w sali 112.

12.05.2017 r. (piątek) godz. 9:00 - biologia /pr/:

- klasa IV TŻUG - 3 os. + abs. z lat ub. - 2 os. w sali 112.

16.05.2017 r. (wtorek) godz. 9:00 - chemia /pr/:

- klasa IV TŻUG - 3 os. + abs. z lat ub. - 2 os. w sali 125.

16.05.2017 r. (wtorek) godz. 14:00 - geografia /pr/:

- klasa IV TM - 1 os. + klasa IV TOT - 4 os. w sali 125.

17.05.2017 r. (środa) godz. 9:00 - język rosyjski /pp/:

- klasa IV TŻUG - 1 os. + abs. z lat ub. - 2 os. w sali 125.

17.05.2017 r. (środa) godz. 14:00 - język rosyjski /pr/:

- klasa IV TŻUG - 1 os. w sali 125.

18.05.2017 r. (czwartek) godz. 9:00 - fizyka /pr/:

- klasa IV TM - 1 os. w sali 125.

 

Część ustna - początek egzaminów o godzinie 8:00 z wyjątkiem języka polskiego, który zaczyna się o godzinie 9:00.

11.05.2017 r. (czwartek) - język polski 

- abs. z lat. ub. - 6 os. w sali 115

12.05.2017 r. (piątek) - język polski

- klasa IV TM - 17 os. w sali 115

18.05.2017 r. (czwartek) - język polski

- klasa IV TOT - 5 os. + IV TŻUG - 10 os. w sali 115

19.05.2017 r. (piątek) - język angielski

- klasa IV TM - 16 os. w sali 115

22.05.2017 r. (poniedziałek) - język angielski

- klasa IV TOT - 5 os. + IV TŻUG - 6 os. + abs. z lat ub. - 5 los. w sali 115

24.05.2017 r. (środa) - język niemiecki

- klasa IV TŻUG - 3 os. w sali 115

24.05.2017 r. (środa) - język rosyjski

- klasa IV TŻUG - 1 os. + abs. z lat ub. - 2 os. w sali 201.