W dniu 21 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu wraz z opiekunem, wybrali się z przedświąteczną wizytą do augustowskiego hospicjum.

 Mogliśmy porozmawiać z osobami tam pracującymi i ich podopiecznymi oraz wręczyć wszystkim kartki świąteczne z życzeniami.
Zbyt często zapominamy o prawdziwym przesłaniu Świąt Bożego Narodzenia, skupiając się na sferze materialnej, pełnej wyszukanych prezentów i pogoni za wystawnymi i bogatymi Świętami. Prawdziwe Święta, to okres pomocy i pamięci o najbiedniejszych, słabych i chorych.
Można powiedzieć, że była to ważna lekcja dla młodych ludzi, która wniosła dużo dobra, nauczyła wrażliwości i współczucia, a także poszanowania dla ludzi schorowanych, którzy sami już nie mogą sobie pomóc. Często jest to ich ostatnia droga życia.
Podopieczna hospicjum widoczna na zdjęciu, wyraziła zgodę na umieszczenie jej wizerunku na stronie naszej szkoły. Dziękujemy.