Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. w ramach ogłoszenia do naboru na asystenta projektu "Czas na staż" nie wpłynęła żadna oferta.