Poniżej zamieszczamy komunikat Starosty Augustowskiego p. Jarosława Szlaszyńskiego do Absolwentów gimnazjów.