Kredki dla Afryki - podsumowanie

W akcji Kredki dla Afryki zebraliśmy 13 kilogramów różnego rodzaju przyborów szkolnych.

Pragnę podziękować za udział w akcji pani Izabelli Kęcik, pani Annie Citko i pani Anecie Lewczuk oraz naszym uczniom: Anecie Jurgilewicz i Monice Szyszkowskiej - z kl. IV TOT, Marcie Dudzińskiej, Klaudii Prawdzik, Klaudii Naumowicz, Annie Paulako, Emilii Sawickiej i Katarzynie Doliwie z kl. III TOT, Piotrowi Strawińskiemu z kl. I TOT, Mateuszowi Klimowiczowi i Patrykowi Jewdokimow z kl. I TM.

Specjalne podziękowanie składam Pani Joannie Walulik, za aktywny udział w naszej akcji.

Edward Słomski 
Opiekun SU