To był ostatni zapis w kronice, zamykający pierwszy rok szkolny 1947/1948.