Święto lasu.

Ponieważ w roku bieżącym młodzież szkolna ma uczcić święto lasu rzeczywistą pracą, wybraliśmy więc sobie dzień 20 kwietnia. W dniu tym poraz pierwszy starsze klasy wyruszyły do Białobrzeg, by tam poświęcić cały dzień sadzeniu drzewek. Choć droga była dość daleka przeszliśmy ją z radością i śpiewem. Tam leśniczy podzielił wszystkich na dwie grupy. Jedna wybierała i magazynowała młode sadzonki, druga zaś kopała szkółkę i zasiewała ją. Po pięcio-godzinnej pracy zebraliśmy się wszyscy razem i znowu ze śpiewem powróciliśmy do domów. W drugim dniu t.j. 21. IV. tą samą pracę w dalszym ciągu wykonywały klasy wstępne. Uroczysty obchód dnia lasu odbył się w dniu 24. IV. Szkoła nasza udziału jednak nie wzięła, z powodu rekolekcji dla młodzieży szkół średnich.