1 MAJA 1948 r.
Święto pracy.

Do uczczenia dnia tego przygotowywaliśmy się od miesiąca. Gromadziliśmy materiały, śpiewaliśmy piosenki, uczyliśmy się wierszy. W dniu 30 kwietnia po lekcjach odbyła się w szkole uroczysta akademia. Tu młodzież spędziła czas na słuchaniu referatów, śpiewie i deklamacjach. Całe miasto przybrało odświętny wygląd. Przystrojone balkony, wywieszone flagi i transparenty, masa zieleni wskazują na to, że dzień jutrzejszy obchodzony będzie tak, jak żaden dotychczas.
1.V.48.
Od rana zbierali się ludzie, gromadzili się w swoich organizacjach by wspólnie wziąć udział w obchodzie. My całą szkołą zebraliśmy się najpierw w budynku, skąd przeszliśmy na plac szkoły podstawowej Nr 1, bo tam zbierali się wszyscy, z tąd wyruszył pochód. Z orkiestrą na czele kilka-tysięczny pochód wyruszył do miasta. Tu na rynku, ustawiliśmy się wszyscy w kolumny i słuchaliśmy przemówień, wznosząc okrzyki na cześć Rzeczpospolitej, Prezydenta Bolesława Bieruta i Marszałka Michała Żymierskiego. Wznosiliśmy okrzyki na cześć ludu pracującego i partii robotniczych. Po przemówieniach odbyła się defilada przed trybunami, a następnie pochód przeszedł na ulicę ks. Skorupki i na ul. 3-go Maja został rozwiązany. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna w sali Foxa.