Międzyszkolny konkurs „Nakrywania stołów – Boże Narodzenie”


W dniu 11.12.2014r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach odbyła się XIII edycja Międzyszkolnego konkursu nakrywania stołów z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do konkursu przystąpiło 6 drużyn.

Uczestnicy mieli za zadanie nakryć stół do wylosowanego menu. Efekty pracy były oceniane przez przedstawicieli zakładów gastronomicznych i Ośrodka Doractwa Rolniczego w Suwałkach. Naszą szkołę reprezentował zespół z kl. IV TŻG w składzie: Magdalena Gawrylczyk, Paulina Kąkiel, Urszula Majewska, Karolina Pawluczyk. Uczennice otrzymały wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy. Opiekę sprawowała M. Bejnarowicz. 

Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...
Międzyszkolny k...